Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd, onvolledig of onjuist is of fouten kan bevatten.

Hoewel praktijk Natuurgeneeskunde Peerbooms haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan ze niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Natuurgeneeskunde Peerbooms sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden betreffende de informatie op deze website.

De beschreven informatie is geen vervanging voor de reguliere gezondheidszorg. Natuurgeneeskunde en hieraan gerelateerde behandelingen zijn een goede aanvulling op reguliere (medische) behandelingen. Ik ben echter geen arts of medicus. Als natuurgeneeskundig therapeut zal ik nooit de plaats innemen van medische professionals of zorgprofessionals. Ook zal ik nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen.
Staak daarom ook niet uw medicatie, therapie of artsenbezoeken  zonder overleg met uw behandelend arts, therapeut of specialist.


Natuurgeneeskunde Peerbooms aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website.

Natuurgeneeskunde Peerbooms behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van praktijk Natuurgeneeskunde Peerbooms.

Natuurgeneeskunde Peerbooms garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en daarnaast, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Natuurgeneeskunde Peerbooms aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een link of anderszins wordt verwezen.

Natuurgeneeskunde Peerbooms kan de site zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen.

2021, Natuurgeneeskunde Peerbooms.